domingo, 24 de julio de 2011

Sobre la administració

Aquest escrit és la resposta a la intervenció del president del tribunal d'oposicions de filosofia número 4 de Tarragona.
En aquella presentació se'ns va explicar que quan aprovarem les opossicions deixariem de treballar per a l'administració per a passar a ser administració, i alguna altra cosa, que jo no vaig acabar d'entredre, com que "se'ns canviaria l'ètica".

Al respecte, i com que segueixo sense formar part de la admistració, pero treballant per ella, vull copiar algunes cites que m'he anat trobant:

a)Bennis W. G diu:
"Els liders son persones que fan les coses correctes; la administració son aquelles persones que fan les coses bé"

"La administració està per a que la gent faga el que te que fer. Els liders per a que la gent vullga fer el que ha de fer. Els administradors donen ordres. Els liders comuniquen".

b) John Kotter:
"L'administració consisteix en lidiar amb la complexitat. Les seues pràctiques i procesos responen en gran part als fenómens més carácterístics del segle XX: l'aparició de les grans organitzacions. Sense una bona administració, les empreses complexes tendeixen a tornar-se caótiques fins extrems que amenaçen la própia existència. La bona administració porta amb si un cert ordre i consistencia en dimenesions fonamentals com ara la calitat i la rentabilitat dels productes.
El lideratge, per contra, consisteix en lidiar amb els canvis. Part de la importàcia que ha adquirit en els últims anys es deu a que el món dels negocis s'ha tornat més competitiu i volatil..."


c)Abraham Zalenik:
"Els administradors es preocupen per cóm fer les coses mentre que els liders es peocupen del significat de les coses per a la gent.
Els liders i els administradors tenen concepcions diferents. Els administradors tendeixen a veure el treball com un proces instrumental que implica a certa combinació de persones i idees interactuant per a establir estratègies i prendre decisisons.
(...) on els adninistradors actuen per a limitar les posibilitats de elecció, els liders treballen en direccions oposades, per a desenvolupar noves perspectives dels problemes antics i obrir temes par a plantejar noves opcions.(...) Els liders creen excitació en el treball". jo afegeixo: fan filosofia.

d) Janes Kouzes:
"La paraula liderar, significa, originàriament, anar, viatjar, guiar. El lideratge té alguna cosa de sensació kinèsica, de moviment...Els liders surten de la recerca de un nou ordre de coses. S'aventuren en territòris inexplorats i ens guien cap a destins desconeguts. Per contra, el sentit de la paraula administrar està en la paraula "ma" "remenar coses", al manteniment del ordre, la organització i el control. La diferència decisiva entre la administració i el lideratge queda reflectida en el sentit etimològic de cada una de totes dos paraules; la diferència rau entre remenar coses o anar a llocs"


Un peto a Blai Nebot i Company
Nosaltres podem ser liders.

No hay comentarios: